maskmask

Jak długo trwa wykonanie fundamentów żelbetowych?

Decyzja o budowie domu czy innego obiektu użyteczności publicznej wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wielu prac. Każdy z etapów budowy składa się z określonych czynności i wymaga poświęcenia odpowiedniego czasu na ich wykonanie, aby otrzymać zadowalający efekt, a konstrukcja była bezpieczna. Jednym z ważniejszych etapów jest wykonanie fundamentów żelbetowych. Jak długo trwają prace z tym związane i na czym polegają?

Proces położenia fundamentów 

Jednym z pierwszych etapów budowy mieszkań czy innych obiektów jest położenie fundamentów, ponieważ jest to element konstrukcji, który znajduje się najniżej, a jednocześnie jego zadaniem jest przekazywanie ciężaru budynku na podłoże gruntowe. W związku z tym na jakość wykonywanych prac mają ogromny wpływ roboty ziemne oraz wykonanie fundamentów. W zależności od tego, jak duży jest teren, który należy przygotować oraz jak dużego nakładu pracy wymaga, etap przygotowania działki i wyrównania terenu zwykle trwa od 1 do 3 dni.

Po wytyczeniu fundamentów przez geodetę należy zdjąć humus i wykonać wykop, co najczęściej trwa około 2-3 dni. Kolejnym etapem jest deskowanie i układanie zbrojenia ław fundamentowych (2-3 dni). Następnie wykonywane są przejścia instalacyjne oraz betonowanie ław fundamentowych, które zajmuje około 3-4 dni, po czym należy odczekać kilka dni, aż się utwardzą. Wówczas można rozpocząć prace związane z procesem murowania ścian fundamentowych oraz wykonać izolację fundamentów, która zwykle również trwa około 2-3 dni. Na koniec należy jeszcze wprowadzić instalacje i obsypać ściany gruntem.

Dlaczego warto wykonać fundamenty żelbetowe? 

Zamiast tradycyjnych fundamentów wylewanych w przypadku budownictwa publicznego czy budowy domów coraz częściej stosowane są fundamenty żelbetowe. Ogromną zaletą takiego rozwiązania jest brak konieczności wykonywania głębokich wykopów, z którymi mamy do czynienia w przypadku fundamentów tradycyjnych. Przed wykonaniem fundamentów żelbetowych wystarczy zdjąć warstwę wierzchnią humusu i warstwy nienośne gruntu. Dzięki temu zakres i czas robót ziemnych jest zmniejszony, a całość wykonywania prac fundamentowych krótsza.

pracownik leje beton